Mogelijkheden

 

Workshops, Lezingen, Groepswandelingen... en meer.

 

 

Bart op bezoek

Je kunt Bart uitnodigen om eens langs te komen op de hondenschool, bij de rasvereniging, vriendenclub of verzamel een groep hondeneigenaren en organiseer een bijeenkomst. Ook scholen en opleidingen maken gebruik van de kennis van Bart over hondengedrag.

 

Regelmatig verzorgt Bart workshops door het hele land. Tijdens deze workshops krijgen deelnemers een lezing over hondengedrag, hondentaal en roedelregels. Hierdoor verkrijgen zij meer inzicht in het gedrag van de eigen hond en kunnen op een andere manier omgaan met eventueel probleemgedrag. Ook kan er gewerkt worden met honden en de eigenaren, waarbij alle aanwezigen kunnen meekijken en er ook iets van kunnen opsteken.

 

Mocht u interesse hebben in een workshop in uw omgeving of wilt u een workshop bij uw hondenschool, dierenkliniek of club, laat het ons weten en we gaan samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Verzamel zo veel mogelijk hondeneigenaren die ook interesse hebben en we maken er een geslaagde dag of avond van !

 

Ook zijn er andere mogelijkheden: Groepswandelingen waarbij Bart allerlei vragen kan beantwoorden of kan helpen bij specifieke problemen. Lezingen waar Bart zijn visie op hondengedrag uiteenzet of bijeenkomsten waar hondeneigenaren bij elkaar komen om samen aan gedragsveranderingen bij de honden te gaan werken. Ook is Bart regelmatig te vinden op scholen waar hij uitleg geeft over hondengedrag, zowel aan leerlingen van basisscholen als aan leerlingen in het voortgezet onderwijs of specialistische opleidingen in de (para)veterinaire richting.

 

In de afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt met vele honden en eigenaren, waarbij veel verschillende zaken voorbij kwamen. Omdat de meeste mensen een afspraak met me maken om aan het gedrag van honden te werken, is dit ook meestal het uitgangspunt bij de sessies die ik doe. Eigenaren weten precies te benoemen welke gedragingen ze liever niet zien bij de hond en hebben vaak al meerdere pogingen gedaan om verandering in het gedrag van de hond te krijgen. Diverse trainingsmethodes zijn ingezet, meerdere cursussen zijn gevolgd en zelfs andere professionals zijn geraadpleegd, echter blijven de gewenste resultaten meestal uit. Een sessie begint doorgaans dus met het bekijken en bespreken van het gedrag van de hond, maar eindigt meestal met het vaststellen van de benodigde gedragsveranderingen van de mens. "Het lijkt op de omgekeerde wereld!" krijg ik nogal eens te horen, of "Vanuit dit gezichtspunt heb ik het nooit bekeken". Het doet me vaak denken aan een stukje humanistische psychologie, waarvan de behoeftehiërarchie van Maslow voor velen wel bekend is. Volgens deze theorie kun je gedrag niet zien als een op zich staand iets, maar wordt gedrag gevormd door interactie met de omgeving, waarbij die omgeving bestaat uit andere personen, dieren, beelden, geluiden, geuren enz. Maslow beschrijft gedrag aan de hand van motivaties die voortkomen uit behoeften. Deze behoeften worden geordend volgens een piramide met verschillende lagen. De behoeften in de onderste laag moeten eerst vervult worden, voordat er naar de hoger liggende laag gegaan kan worden. De eerste, onderste, laag behelst de fysiologische behoeften als eten, warmte, huisvesting, de primaire zaken om in leven te blijven. De volgende laag bestaat uit veiligheid, rust en orde. Daarna volgen saamhorigheid en liefde, waardering en respect om als laatste uit te komen bij (zelf)ontplooiing. Je kunt dus eigenlijk spreken van primaire, belangrijke behoeften, die eerst vervult moeten worden, waarna er gewerkt kan worden aan de invulling van het secundaire deel.

In veel gevallen wordt de piramide van Maslow omgedraaid. We willen werken aan de (zelf)ontplooiing van het hondengedrag of ons eigen gedrag, waarmee we waardering en respect bewerkstelligen, gevolgd door saamhorigheid en liefde, waardoor veiligheid, rust en orde ontstaat en de levensbehoeften als eten en warmte ingevuld kunnen worden. (Denk eens aan de beloningen die we geven aan honden in de vorm van koekjes e.d.)

De omgekeerde wereld: Trainen met honden waar het gaat om de ontwikkeling van kwaliteiten, sturen van gedrag door kunstjes aan te leren of commando's op te volgen. Alle onderliggende lagen van de piramide worden hierbij vaak niet, of onvolledig ingevuld, met als gevolg dat er onrust, onveiligheid en stress ontstaat, bij zowel hond als eigenaar.

Draaien we de omgekeerde wereld eens om en gaan we vanuit de primaire zaken aan het werk, dan blijken de secundaire zaken ineens veel minder belangrijk en in het totaalbeeld een veel mindere rol te spelen. Ook wordt het beeld veel duidelijker, omdat secundaire verwachtingen nogal complex kunnen zijn, in tegenstelling tot de primaire behoeften...

Honden hebben hierover geen uitleg nodig, zo zit de natuur nu eenmaal in elkaar, eigenaren daarentegen worden vaak toch op het verkeerde been gezet en staan er omgekeerd in en zetten daarmee de wereld van de hond op zijn kop. Lijkt het je wat om eens een ander beeld van hondengedrag te krijgen? Afwijken van de gebaande paden en loslaten van reguliere methodes of theorieën? Een afspraak is zo gemaakt!

 

 

Bij Bart op bezoek

Om met je eigen hond te gaan werken aan verandering van het gedrag kun je eens een afspraak maken om bij Bart langs te komen. Er kan dan heel gericht gewerkt worden aan specifieke gedragsproblemen en is het mogelijk om eventueel de honden van Bart in te zetten tijdens een sessie.

Vaak blijkt een bezoek aan Bart een goede zet omdat veel problemen in hondengedrag ontstaan tijdens de reguliere wandelingen in de vertrouwde omgeving van de hond (en eigenaar). Juist door de hond (en eigenaar) uit deze setting te halen en te laten wandelen in een onbekende (prikkelende) omgeving komt er nieuw inzicht in het specifieke gedrag.

 

Uiteraard is het ook mogelijk om in de eigen omgeving aan het werk te gaan met hond en eigenaar, maar het is gebeleken, dat juist het veranderen van gedrag en omgangsvormen in een onbekende setting, een duidelijker signaal vormt en dat dit heel goed meegenomen kan worden in de vertrouwde omgeving. Bij mensen is het juist gebruikelijk om ze in een nieuwe omgeving te plaatsen (kliniek of kuuroord) als er aan problematisch gedrag gewerkt gaat worden, omdat dan controle uitgeoefend kan worden op alle factoren die invloed hebben op het gedrag. Als daardoor de basis van het gedrag duidelijk wordt, kan hier ook heel gericht aan gewerkt worden.

Om daarna, vanuit een vernieuwde basis te gaan werken in de vetrouwde omgeving, geeft vaak inzichten die verder reiken dan het eigen gedrag, maar ook een vernieuwd beeld geven van de situatie, waarvoor eerder te weinig oog was.

 

 

Angst voor honden

In ons dagelijks leven komen we regelmatig in contact met honden. Dat veel mensen hier moeite mee hebben, of zelfs met angst en stress te maken krijgen, is bekend, maar hoe hier mee om te gaan is vaak een hele uitdaging. Vooral als er beperkingen zijn die de angst en andere gevoelens sterk beïnvloeden. Hier kunnen psychologische redenen aan de orde zijn, zoals stoornissen in het autistisch spectrum (ASS), gedragsproblematiek als ADHD of ODD, maar ook onzekerheid en minder zelfvertrouwen hebben vaak een ongunstige invloed.

 

Hier verandering in aanbrengen? Bart help je graag! Beperkingen blijken vaak juist mogelijkheden te zijn en door een eclectische benadering, kan gekozen worden uit verschillende oplossingen. We kiezen samen voor de aanpak die het beste past en kunnen daarmee op eenvoudige wijze stappen maken die eerder niet mogelijk bleken. Maak een afspraak met Bart en kom kennis maken met zijn honden, je leert dan ook jezelf veel beter kennen.

Hier gaat het om Persoonlijke Begeleiding en kijk hier voor meer informatie: www.bartvandekleut.nl.

 

 

Interesse of een idee waarbij Bart kan ondersteunen? Laat het weten en we gaan er mee aan de slag!

 

 

Op de contactpagina staan de gegevens om contact met ons op te nemen.

 

 

 

 

 

 

Copyright: Hondengedrag Deskundige Bart van de Kleut